Brand Agency Punda. – Tavoitteet todeksi designilla.

Tavoitteet todeksi
designilla.

Brandi rakentuu
jokaisessa kohtaamisessa.

Se on visuaalista, sanallista ja kokemuksellista. Se on tyyliä, elämänkatsomusta, mielipiteitä ja yhteenkuuluvuutta. Brandin luominen ja johtaminen on organisaatiokulttuurin luomista toiminnan ja tapojen avulla. Tähän liittyy vahvasti yrityksen tunnistettavan ulkoisen olemuksen luominen.

Brandistrategia

Brandistrategiassa otetaan kantaa siihen, millä työvälineillä ja viesteillä yrityksen brandi rakennetaan. Toimintasuunnitelmassa ohjataan ja rajataan keinovalikoimaa vastaamaan yrityksen tavoitteita ja resursseja. Suunnitelma ottaa kantaa niihin viestintätapoihin, jotka rakentavat yrityksen brandia haluttuun suuntaan.

Design

Tuotteiden ja yrityksen visuaalisen ulkoasun tulee puhua samaa kieltä yrityksen brandin ja toimintastrategian kanssa. Värit, muodot ja materiaalit konkretisoivat asiakkaille yrityksen filosofian. Kulutustrendien ymmärryksen lisäksi muotoilun tehtävänä on lisätä niiden käytettävyyttä ja toimivuutta. Hyvällä suunnittelulla luodaan ratkaisuja pitkäkestoisesti toiminnan kokonaiskuvaa rakentaen.

Markkinointiviestinnän johtaminen

Arki ratkaisee suunnitelmien toimivuuden. Aktiivinen markkinointiviestintä ja jatkuva kehitystyö ovat oleellinen osa brandijohtamista. Projektien sujuva eteneminen ja hyvät kontaktit eri osa-alueiden kumppanitahoihin takaavat tavoitteiden toteutumisen kaikilla osa-alueilla digitaalisesta toimintaympäristöstä messuosastoihin ja kansainvälisen tiedotusprojektin onnistumiseen.

Design
työvälineet

Yritysidentiteetti – Medianäkyvyys – Verkkopalvelut – www-sivut – Myynnin tukimateriaalit – Pakkausmuotoilu – Esitteet – Katalogit – Messut ja tapahtumat

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä »