Brand Agency Punda. – Yksi kumppani tehostaa brandijohtamista.

Koko 

brandin hallinta 

yksissä käsissä.

Markkinointiviestinnän ulkoistaminen

Markkinointiviestintä on oleellinen osa toimivan yritystoiminnan ydintä. Siihen liittyvät osaamistarpeet kuitenkin muuttuvat jatkuvasti.

Osaamisten ennakoiva ja tehokas kehittäminen vaatiikin tuekseen ammattitaitoista toimintojen johtamista, jotta yrityksen ilme ja sen sisällöllinen hallinta toteutuu tavoitteiden mukaisesti tarpeiden mukaan muuttuvissa kanavissa. 

Onko mielessäsi käynyt markkinoinnin ulkoistaminen?

Pundan kanssa asiakkaamme voi ulkoistaa markkinointiviestinnästä joitakin osia tai toiminnot kokonaan. Näin yritys maksaa vain kulloisenkin toimintasuunnitelman kannalta oleellisista osaamisista ja vain tuottavista tunneista.

Yritykselle nimetyn vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa kulloinkin parhaat resurssit yrityksen käyttöön ja huolehtia niin aikataulujen kuin budjettienkin toteutuminen ennakoidusti. Me kilpailutamme asiakkaalle parhaat mahdolliset tuotantokumppanit ja mediasopimukset ilman välityspalkkioita. Lisäksi asiakkaamme hyötyy Pundan valmiista laajasta ja tehokkaasta yhteistyöverkostosta.

Haluatko jatkaa keskustelua aiheesta?

Ota yhteyttä toimitusjohtajaamme Riikka Hackselius-Fonséniin, niin rakennetaan yhdessä teille sopiva vaihtoehto.